Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij gebruik te maken van ons digitale modelformulier
Foto
 Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
 
 
Aan
Juwelion.nl (www.juwelion.nl)
Oberonhof 20
3194 VM Hoogvliet-Rotterdam
Nederland
info@juwelion.nl
 
 
- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de
verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)
 
...............................................................................................................................................................
 
 
- Besteld op(*)/Ontvangen op(*) ................................................................................................................
 
 
- Naam/Namen consument(en) ...................................................................................................................
 
 
- Adres consument(en) ..............................................................................................................................
 
 
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 
...............................................................................................................................................................
 
 
- Datum en plaats ………………………………………………
 
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is